Μαντινάδες από Τσαλιαγκού Γεωργία

Στη γέφυρα του στεναγμού
και του καημού σου πάλι,
με 'σπρωξες και ανέβηκα
μα σκιάς για σε χαλάλι

Τσαλιαγκού Γεωργία Σεβντάς
Μαντινάδες 1-1 από 1