Μαντινάδες από Σχοιναράκης Γιάννης

Όσοι μακριά μας θέλουνε
κακό θα δουν μεγάλο,
δε λογαριάζω αγάπη μου
με όσους κι ανε τα βάλω.

Σχοιναράκης Γιάννης Προσωπικές
Μαντινάδες 1-1 από 1