Μαντινάδες που έστειλε ο/η Ρούλιος Γιώργος Μαντινάδες 1-1 από 1

Παίξε τση πλάκας μια να βγεις...

Παίξε τση πλάκας μια να βγεις
να δω τη δύναμή σου,
για δε μπορώ να τη θωρώ
να χώνει το κορμί σου.