Μαντινάδες από Πάντος Γιώργος

Όσοι τα επερπάτησαν
της ξενιτιάς τα ζάλα
μικρά τα κάναν στο φευγιό
στο γιαγερμό μεγάλα

Πάντος Γιώργος Ξενιτιά
Μαντινάδες 1-1 από 1