Μαντινάδες από Πάντος Γιώργος

Όλες οι μαντινάδες που μας έστειλε ο/η Πάντος Γιώργος. Στείλτε μας και εσείς τις δικές σας μαντινάδες

Όσοι τα επερπάτησαν
της ξενιτιάς τα ζάλα
μικρά τα κάναν στο φευγιό
στο γιαγερμό μεγάλα

Πάντος Γιώργος Ξενιτιά
Όλες οι μαντινάδες που μας έστειλε ο/η Πάντος Γιώργος. Στείλτε μας και εσείς τις δικές σας μαντινάδες