Λάθος 404

Λάθος 404

404

Ωπα λέω! Η σελίδα εχάθει.

Τούτη η σελίδα, "εχάθηκε"
κι ο ύπνος δεν μ'αγγίζει,
η αγωνία του "γιατί;"
τον server μου ξεσκίζει...