Μαντινάδες από Λιπίτκας Νικόλαος

Ο νέος χρόνος θα με βρεί
μες τη δική σου αγκάλη
και δε θα κάνω τση χαράς
το διακονιάρη πάλι

Λιπίτκας Νικόλαος Ευχές
Μαντινάδες 1-1 από 1