Μαντινάδες από Κυνηγόπουλος Βαγγέλης

Η ξενιτιά είναι δεντρί
που έχει δύο κλώνους
το ένα δίνει τσι χαρές
και το άλλο δίνει πόνους

Κυνηγόπουλος Βαγγέλης Ξενιτιά
Μαντινάδες 1-1 από 1