Μαντινάδες από Κωνσταντίνα Κελέκη Τζιράρκα

Απ' αγαπάει και πονά
να μην τον λυπηθείτε
φαίνεται πως το διάλεξε
ετσά να χαλαλείται

Κωνσταντίνα Κελέκη Τζιράρκα Αγάπη
Μαντινάδες 1-1 από 1