Μαντινάδες από Γιώργος Γκουλελης

Τσι ποθαμενους μη τζι κλαις
και μη τζι συλλογασε
υπαρχουν ζωντανοί νεκροι
που πρεπει να λυπάσαι

Γιώργος Γκουλελης Θάνατος
Μαντινάδες 1-1 από 1