Μαντινάδες από Ανδριανάκης Γιάννης

Επήγα κ'έβαλα 3G
στο κινητό απάνω
όντα δ'αν είμαι στα βουνά
το ίντερνετ να πιάνω

Ανδριανάκης Γιάννης Τεχνολογικές
Μαντινάδες 1-1 από 1