Αποστολή Νέας Μαντινάδας

Στείλε μας τις μαντινάδες σου

Ποιές μαντινάδες ΔΕΝ γίνονται δεκτές...

  • Μαντινάδες που που είναι γραμμένες με Λατινικούς χαρακτήρες ή μόνο με Κεφαλαία δεν γίνονται δεκτές.
  • Δεν γίνονται δεκτά, στίχοι, ποιήματα και οτιδήποτε δεν είναι δεκαπεντασύλλαβη μαντινάδα.
  • Δεν γίνονται δεκτές μαντινάδες που υπάρχουν ήδη είτε ατόφιες είτε με μικροαλλαγές στους στίχους τους και στη ρίμα τους.
  • Δεν γίνονται δεκτές μαντινάδες που δεν έχουν συμπληρωμένο, σωστό ονοματεπώνυμο. Αν, όμως, η μαντινάδα είναι ξεχωριστή, θα δημοσιευτεί χωρίς αναφορά στον αποστολέα.
  • Ειδικά για την κατηγορία "Υβριστικές-Ανήθικες" δεκτές γίνονται μόνο οι μαντινάδες που χρησιμοποιούν λέξεις του Κρητικού ιδιώματος.

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία


H Μαντινάδα (σε 4 στίχους)