Μαντινάδες για τα Βάσανα

Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Μαντινάδες για τα Βάσανα

Οποιος κατέει μάτια μου
ίντα σημαίνει πόνος
φαίνεται από μακριά
γιατι έχει μείνει μόνος

Βαρδουσση Γεωργια Βάσανα

Κι οι πόνοι, ανεξίτηλα
σημάδια μου αφήνουν
όμως το Θιό ευχαριστώ,
όταν περνούν και σβήνουν

Διαμαντής Στέλιος Βάσανα

Η πέρδικα η περήφανη,
πονάει μοναχή της
δείχνει μονάχα τη χαρά
κι ας κλαίει η ψυχή της

Διαμαντής Στέλιος Βάσανα

Λίγοι κατένε τί τραβώ
τί έχω και μαραζώνω
με τα δικά μου βάσανα
άλλους μπλιο δεν πληγώνω

Διαμαντής Στέλιος Βάσανα

Εις το τραπέζι τσι χαράς
δε θέλω να καθίζω
γιατί σε κάθε κίνηση
τον ευτυχή εμποδίζω

Ανδρεάκης Νίκος Βάσανα

Θε μου και γιάντα με χτυπούν
και οι τέσσερις ανέμοι
και είναι η ζωή μου ένα ξερό
λιανό κλαδί και τρέμει

Ανδρεάκης Νίκος Βάσανα
Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Μαντινάδες για τα Βάσανα
Σελίδα: