Μαντινάδες για τα Βάσανα

Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Μαντινάδες για τα Βάσανα

Είμ' απ' τα γεννοφάσκια μου
κοπέλι των βασάνω
κι έφτανε μόνο να μου πεις
πως μ'αγαπάς να γιάννω

Ξερουδάκη Δέσποινα Βάσανα

Δεντρό δεν έχει όρθιο
ο πόνος σου αφήσει
και ο Σεπτέμβρης δε θα βρει
φύλλα να τα μαδήσει

Χανιωτάκη Βούλα Βάσανα

Εγκρεμίσες τα όνειρα
που χα για μας χτισμένα
και μείνανε τα ερείπια
στο νου αραχνιασμένα

Καρανδινακη Ε Ευγενία Βάσανα

Όφου θεέ κι ηντά 'καμα
κι η μοίρα δε με θέλει
και στέλνει μου τα βάσανα
από μικιό κοπέλι

Σταματακη Μαριλενα Βάσανα

Αναθέμασαι λογισμε,
στις σκέψεις μου γυρίζεις
σώμα, καρδιά, ψυχή, μυαλό
...όλα τα βασανίζεις

Καρανδινακη Ε Ευγενία Βάσανα
Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Μαντινάδες για τα Βάσανα
Σελίδα: