Τεχνολογικές Μαντινάδες

Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Τεχνολογικές Μαντινάδες

Ένα κομπιούτερ δυνατό
θα βάλω στο μιτάτο,
για να πουλώ στο ίντερνετ
το γάλα τω προβάτω

Τεχνολογικές

Σαν αποθάνω βάλετε
το κινητό στο μνήμα
μα μη με θάψετε βαθειά
γιατί δε θα'χει σήμα.

Τεχνολογικές
Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Τεχνολογικές Μαντινάδες
Σελίδα: