Λάθος 666

Λάθος 666

666

Διάλε τσ'απολυμάρες σου, για δουλειά.

Όρτσα, διάλε την πίστη σου
κι όπου το βγάλει η βράση,
για που θα σάσει μια δουλειά
για που θα σοχαλάσει!