Μαντινάδες για το Φεγγάρι

Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Μαντινάδες για το Φεγγάρι

Φεγγάρι σε παρακαλώ
άμε στη γειτονειά της,
και 'γω κρυφά θα σου κλουθώ
να μπώ στην αγκαλιά της

Παπαδάκη Κρατούλα Φεγγάρι

Φεγγάρι μου παραγγελιά
απόψε θα σου δώσω
να μου τον φέρεις μια στιγμή
για λίγο να τον νιώσω

Βασιλείου Ελένη Φεγγάρι

Ρίξε φεγγάρι μου χλωμό
φως στο παράθυρό της
να ξεψυχήσω έχοντας
στο νου το πρόσωπό της

Γλένης Δημοσθένης Φεγγάρι

Φεγγάρι δεν μ' απάντησε
σε ό,τι κι αν του είπα
ξεχάστηκε και μ' αφησε
τα βέλη μες τα στήθια

Βασιλείου Ελένη Φεγγάρι

Φεγγάρι μου στα κάλλη της
κόντρα να μην πηγαίνεις
γιατί θωρώ χωρίς μορφή
στον ουρανό να βγαίνεις

Μαραγκάκης Μιχάλης Φεγγάρι

Φεγγάρι την παραγγελιά
που σού 'πα μην ξεχάσεις
αλλιώς απ' τη Μουσουτα μπλιό
να μην ξαναπεράσεις

Μαραγκάκης Μιχάλης Φεγγάρι
Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Μαντινάδες για το Φεγγάρι
Σελίδα: