Μαντινάδες Διάφορες

Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Μαντινάδες Διάφορες

Κοκκινολέμη πετεινέ
κατέβα 'πό τη κοίτη
τη γδυμνολέμα όρνιθα
να πάρεις στο τζιρίτι

Μαρκετάκης Στέλιος Διάφορες

Πρόσεξε πετροπέρδικα
που κελαηδείς στα ρυάκια
γιατί σε τριγυρίσανε
πολλώ λογιώ γεράκια

Μαρκετάκης Στέλιος Διάφορες

Μοιάζεις μικρή μου τση σουπιάς
δε μπαίνεις σε λιμάνι
με το γυαλί μου σε θωρώ
μα μου τσιράς μελάνι

Μαρκετάκης Στέλιος Διάφορες

Είμαι ψαράς και έχω τα
τα σύνεργα καινούργια
μα δε ψαρεύω τσοι σουπιές
μόνο τα μελανούρια

Μαρκετάκης Στέλιος Διάφορες

Πούν' ο καιρός που βόσκαμε
οι δυό μαζί τα γίδια
και που κρυφά φιλιόμαστε
μεσ' τα φασκομηλίδια

Μαρκετάκης Στέλιος Διάφορες
Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Μαντινάδες Διάφορες
Σελίδα: