Μαντινάδες Διάφορες

Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Μαντινάδες Διάφορες

Μακριά απ'την αγάπη μου,
για θα λογαριαστούμε,
και με μαχαίρι Κρητικό,
στο λέω θα σφαχτούμε.

Ανδρέου Μαρίνα Διάφορες

Με σφαίρες την εγέμισα,
ενιάρες τη μπερέτα,
για να τη βγω στον κύρη σου,
σταράτα μα και ντρέτα.

Ανδρέου Μαρίνα Διάφορες

Γνήσιο Κυπριόπουλο,
και γέννημα και θρέμμα,
μα μες τις φλέβες μου κυλά,
το Κρητικό το αίμα.

Ανδρέου Μαρίνα Διάφορες

Δυο πρόσωπα ο διπρόσωπος
έχει, αλλά κι επίσης,
δεν ξέρεις πρώτα πιο απ'τα δυο,
πρόσωπα θα ραπίσεις.

Ανδρέου Μαρίνα Διάφορες

Μαχαίρι απ'την Κρήτη μας,
σύμβολο της φιλίας,
μα ξεπληρώνει πάντοτε,
τις πράξεις προδοσίας.

Ανδρέου Μαρίνα Διάφορες
Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Μαντινάδες Διάφορες
Σελίδα: