Μαντινάδες Διάφορες

Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Μαντινάδες Διάφορες

Ποτέ δεν το λαχτάρησα
τσ’ ανατολής το χρώμα
γιατί σκοτώνει τ’ όνειρο
που με φιλείς στο στόμα.

Λουλάκη Γεωργία Διάφορες

Ο πόνος έχει τ` άρματα
μα γω `χω τα φιλιά σου,
απού μπορούνε το στρατό
του κόσμου να ντροπιάσου

Ξερουδάκη Δέσποινα Διάφορες

Το λογισμό σου φέρε μου
λουλούδια να στολίσω,
τριανταμιά Μαγιάτικες
σκέψεις να σου χαρίσω

Τσαγγαράκης Νίκος Διάφορες

Κούντουρο-κούντουρο σκοινί
στη χέρα θα σου δέσω,
να στέκεις όπου στέκομαι
να θέτεις όπου θέσω

Διάφορες

Κάθε φορά που η πεθυμιά
μέσα στο νου σε βάνει,
λέω τση πως δε σμίγομε
μα μ` αγαπάς και φτάνει

Σταυρακάκη Ελένη Διάφορες
Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Μαντινάδες Διάφορες
Σελίδα: