Μαντινάδες Διάφορες

Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Μαντινάδες Διάφορες

Στσι μαντινάδες θα πιαστώ
κι όποιος με μπροσταρέψει
ψαρή φοράδα θα γενώ,
να με καβαλικέψει

Διάφορες

Δυο τρεις φορές ο χάροντας
τα έβαλε μαζί μου
Μα'χα παιδιά κι επάλεψα
κι έσωσα τη ζωή μου.

Διάφορες

Αγκάθια βγάζει η βιόλα μου
και θα την ξεπατώσω
και ας μου πήρε μια ζωή
για να τη μεγαλώσω.

Νικητάκης Aντώνης Διάφορες

Μπέμπω τη σκέψη κι έρχεται
παρέα να σου κάνει
αφού το σώμα δεν μπορεί
να'ρθεί να σε ζεστάνει

Γεωργίου Στέλιος Διάφορες

Αναρωτιούμαι το γιατί
κι νούς μου δεν το βάνει
πως μ΄έκανες και βρέθηκα
στου μπιστολού την κάνη

Λιουδάκης Γιώργος Διάφορες
Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Μαντινάδες Διάφορες
Σελίδα: