Μαντινάδες Διάφορες

Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Μαντινάδες Διάφορες

Στον ατζαμήδω κυνηγώ
τσι μπάλλες ξεθαρρεύεις
πέρδικα κι αν παντήξομε
κάτεχε πως δεν φεύγεις.

Μακρυγιαννάκης Αθανάσιος Διάφορες

Το ποτιστήρι πέρδικα
που πας θα το τελιάσω
για να σε πιάσω αζωντανή
φτερό μη σου χαλάσω.

Μακρυγιαννάκης Αθανάσιος Διάφορες

Μα 'γω 'χω ένα καλό τσιφτέ
και ΄να καλό κουλούκι
κι όταν θα βγω στσι πέρδικες
μου πέφτουνε μπουλούκι.

Μακρυγιαννάκης Αθανάσιος Διάφορες

Θα σου κλουθώ στσι πέρδικες
να κάθομαι αποπέρα
για να μετρώ τσι μπαλοθιές
που παίζεις στον αέρα.

Μακρυγιαννάκης Αθανάσιος Διάφορες

Ακλούθα μου στσι πέρδικες
να μάθεις να ξαμώνεις
γιατί σε ακόμα ατζάμης
και πράμα δε σκοτώνεις.

Μακρυγιαννάκης Αθανάσιος Διάφορες
Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Μαντινάδες Διάφορες
Σελίδα: