Μαντινάδες Διάφορες

Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Μαντινάδες Διάφορες

Συγνώμη που διέκοψα
τον ύπνο σου κερά μου
μα έχω ανάγκη να σου πώ
πως σ'αγαπώ καρδιά μου

Μπανασάκη Χριστίνα Διάφορες

Σ'αφήνω ν'αποκοιμηθείς
και γώ ας έχω πόνο
μα όταν ξυπνήσεις να μην κλαίς
για τον χαμένο χρόνο

Μπανασάκη Χριστίνα Διάφορες

Σ'αφήνω ν'αποκοιμηθείς
μέσα στην αγκαλιά μου
να σε χαϊδεύουν τρυφερά
τα χέρια τα δικά μου

Μπανασάκη Χριστίνα Διάφορες

Ενώ έλεγε πως μ'αγαπά
στάθηκε σαν την ξένη
μπροστά μου και είπε πως χαρά
'πο με δεν περιμένει

Μπανασάκη Χριστίνα Διάφορες

Με ένα συγνώμη δεν μπορείς
οπίσω να με φέρεις
έκανες ότι έκανες
πρέπει να υποφέρεις

Μπανασάκη Χριστίνα Διάφορες
Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Μαντινάδες Διάφορες
Σελίδα: