Μαντινάδες Διάφορες

Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Μαντινάδες Διάφορες

Σαν θολωθούν τα νερά
του κόλπου της Κισσάμου
μάθε πως τα θολάνανε
τα δάκρυα τα δικά μου

Καστανιώτου Ιωάννα Διάφορες

Στη Κίσσαμο θα παντρευτώ
μέσα απο το Καστέλι
που πέρνει κάθε κοπελιά
όποιο κοπέλι θέλει

Καστανιώτου Ιωάννα Διάφορες

Να 'ξερα τι σε απασχόλει
και είσαι θλιμμένη τόσο
να μπω μεσίτης στην ζωή
χαρά για να σου δώσω.

Δρόσος Αλέξανδρος Διάφορες

Βάζω στο κόκκινο λευκό
και φτιάχνω ένα μανδύα
για να σου δείξω μάτια μου
πως ζω για μιαν αιτία

Βασιλείου Ελένη Διάφορες

Θέλω να κάνει ένα σεισμό
τη σκέψη να διαλύσει
και στην πραγματικότητα
ο νους μου να γυρίσει

Βασιλείου Ελένη Διάφορες
Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Μαντινάδες Διάφορες
Σελίδα: