Μαντινάδες Διάφορες

Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Μαντινάδες Διάφορες

Επιταγές γραμμάτια
και ένα καλό πιστόλι
και μια ξανθιά Χανιώτισσα
είναι η ζωή μου όλη

Μαστραντωνάκης Φίλιππος Διάφορες

Λένε η γη κι ο ουρανός
απόσταση πως έχουν
μα πάνω στον ορίζοντα
δε δείχνουν να απέχουν

Μαυρακάκης Γιάννης Διάφορες

Πάλι σεισμός εγίνηκε
και με ζημιές μεγαλες
και είναι αίτια μια ξανθιά
με διαφορά απο τσ' άλλες

Αθενάκη Νικολέττα Διάφορες

Το μυρσινιώτικο νερό
όποιος το πιει μαργώνει
κι ανέ περάσει μια και δυο
αγάπη θεμελιώνει

Κυριακάκη Μαρία Διάφορες

Μυρσίνη μου καλό χωριό
κανείς δεν το πιστεύγει
μόλις ο ήλιος θα σε δει
ντελόγο βασιλεύγει

Κυριακάκη Μαρία Διάφορες
Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Μαντινάδες Διάφορες
Σελίδα: