Μαντινάδες Διάφορες

Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Μαντινάδες Διάφορες

Ελα να δεις το σπίτι μας
πως έχει καταντήσει
και σκέψου τι χαρούμενες
στιγμες είχαμε ζήσει

Μακρυγιαννάκης Αθανάσιος Διάφορες

Το ξέρω πως η σχέση μας
λίγο καιρό θα ζήσει
λείπει η αγάπη κι απ'τσι δυό
και αυτό θα μας χωρίσει

Μακρυγιαννάκης Αθανάσιος Διάφορες

Μια βιόλα διαφορετική
στο κήπο μου φυτρώνει
και 'χει τσι ρίζες δυνατές
και τσ'άλλες χαντακώνει

Μακρυγιαννάκης Αθανάσιος Διάφορες

Δίδε μικρή μου του καιρου
να φευγει μανι μανι
γιατί μου θάρρεψε η καρδιά
πως δίχως σου δεν κάνει

Μακρυγιαννάκης Αθανάσιος Διάφορες

Διαβάτης είμαι του ντονιά
περαστικός του κόσμου
μέσα σ΄αυτό το πέρασμα
εγνώρισά σε φως μου

Μακρυγιαννάκης Αθανάσιος Διάφορες

Η βιόλα μου εξεράθηκε
μα 'μεινε ένα ριζάλι
και το ποτίζω δάκρυα
κι ίντα κοντό θα βγάλει

Μακρυγιαννάκης Αθανάσιος Διάφορες
Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Μαντινάδες Διάφορες
Σελίδα: