Αστείες Μαντινάδες

Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Αστείες Μαντινάδες

Οσά τον αγριότραγο
απού πηδά το δέτη
περνάς και δε με χαιρετάς
πως σού 'γγιξα στο μπέτη

Μαρκετάκης Στέλιος Αστείες

Μη μου πολυψηλώνεσαι
γιατί ψηλή δεν είσαι
στη γειτονιά μου κάθεσαι
και ξέρω τίνος είσαι

Μαρκετάκης Στέλιος Αστείες

Τση μαύρης όρνιθας τ' αυγά
πως τ' αγαπώ ψημένα
και τση κακής γειτόνισσας
τα μάτια τζη βγαρμένα

Μαρκετάκης Στέλιος Αστείες

Δε θέλω 'πού το σπίτι σου
προζύμι ν' ανεπιάσω
γιατί ξυδιά, γιατί χαλά
το ζυμωτό θα χάσω

Μαρκετάκης Στέλιος Αστείες

Έχω μια ρίζα χαρουπιά
και μια κουρμούλ' αμπέλι
κ' είμ' ο καλύτερος γαμπρός
φτου τζη που δε με θέλει

Μαρκετάκης Στέλιος Αστείες

Θυμάσαι όντεν ετρώγαμε
στ' αμπέλι τσοι μπουρνέλες
κι έτρωγα 'γω τσ' αγίνωτες
και συ τσοι γινομένες

Μαρκετάκης Στέλιος Αστείες
Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Αστείες Μαντινάδες
Σελίδα: