Μαντινάδες Αγάπης

Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Μαντινάδες Αγάπης

Ανε γραφτούνε σήμερα
νόμοι κι απαγορεύσεις
να αγαπήσεις ήθελα
ποτέ να μην μπορέσεις

Παπουτσάκης Γεώργιος Αγάπη

Στον ουρανό μου ήσουνε
ολόγεμο φεγγάρι
και στη καρδιά μου
εγινες του έρωτα σημάδι

Παπουτσάκης Γεώργιος Αγάπη

Κόκκινο ρόδο τση καρδιας
πουλί του παραδείσου
ποιός θα τολμήσει κάποτε
να συγκριθεί μαζί σου

Παπουτσάκης Γεώργιος Αγάπη

Κερί θα κάμω τη καρδιά
να λιώνει κάθε μέρα
και φλόγα την αγάπη μας
να φέγγει πέρα ως πέρα

Παπουτσάκης Γεώργιος Αγάπη

Να σπείρω θέλει τη χαρά
το ξέρω θα φυτρώσει
γιατι εξαναγύρισε
η αγάπη μου η πρώτη

Παπουτσάκης Γεώργιος Αγάπη
Η μεγαλύτερη και καλύτερη συλλογή με Μαντινάδες Αγάπης
Σελίδα: