Γενικό λάθος!

666

Διάλε τσ'απολυμάρες σου, για δουλειά.

Όρτσα, διάλε την πίστη σου κι όπου το βγάλει η βράση,
για που θα σάσει μια δουλειά για που θα σοχαλάσει!