Φωτο-μαντινάδα: Όφου παιδιά βαστάτε με

Όφου παιδιά βαστάτε με...

Όφου ‌παιδιά ‌βαστάτε ‌με για ‎θα ‎τον ‎επλακώσω
και ‏την ‏κατσούνα ‏του ‏τσολιά στον  κωλο  του  θα  χώσω. Καρανδινακη Ε Ευγενία Αστείες